Diensten

Secretariële ondersteuning

Secretariële ondersteuning bij u op kantoor of vanuit ons eigen kantoor.

Uitwerken

Uitwerken van dictaten/digitale geluidsbestanden.

Notuleren

Verslaglegging van uw vergaderingen en besprekingen.

Secretariaat

Fungeren als vast secretariaat voor bestuur, stichting of vereniging.

Op al onze diensten zijn van toepassing de algemene voorwaarden voor dienstverlening van Accuro Office Services, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Bekijk hier de algemene voorwaarden.